Trực tuyến AMB Bộ chuyển đổi

Với trình chuyển đổi âm thanh miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi âm thanh hoặc video thành amb (Ambisonic B-Format) trực tuyến.

AMB
.AMB Định dạng B Ambisonic
Định dạng amb là gì? Các tệp có chứa phần mở rộng AMB được gọi là Tệp Mô hình AIMMS khi chúng đề cập đến các mô hình mà AIMMS (Phần mềm mô hình đa chiều tích hợp nâng cao) đã tạo. Phần mở rộng tệp AMB được phát triển bởi Paragon Quyết định công nghệ và các tệp có phần mở rộng này được phân loại là tệp dữ liệu. Dữ liệu mà các tệp AMB này chứa là các thủ tục, khai báo định danh cũng như các hàm mô hình cốt lõi. Các tệp này cũng dựa trên ngôn ngữ độc quyền mô hình hóa AIMMS trong đó các tệp này được lưu với tệp dự án AIMMS (.PRJ) mà nó được liên kết.

Chuyển đổi AMB sang các định dạng khác

Các định dạng Đổi
AMB sang AACAMB sang AAC Bộ chuyển đổi
AMB sang AC3AMB sang AC3 Bộ chuyển đổi
AMB sang FLACAMB sang FLAC Bộ chuyển đổi
AMB sang MP3AMB sang MP3 Bộ chuyển đổi
AMB sang OGGAMB sang OGG Bộ chuyển đổi
AMB sang AIFFAMB sang AIFF Bộ chuyển đổi
AMB sang AMRAMB sang AMR Bộ chuyển đổi
AMB sang M4AAMB sang M4A Bộ chuyển đổi
AMB sang M4RAMB sang M4R Bộ chuyển đổi
AMB sang WAVAMB sang WAV Bộ chuyển đổi
AMB sang WMAAMB sang WMA Bộ chuyển đổi
AMB sang DTSAMB sang DTS Bộ chuyển đổi
AMB sang OPUSAMB sang OPUS Bộ chuyển đổi
AMB sang SPXAMB sang SPX Bộ chuyển đổi
AMB sang CAFAMB sang CAF Bộ chuyển đổi
AMB sang TTAAMB sang TTA Bộ chuyển đổi
AMB sang PVFAMB sang PVF Bộ chuyển đổi
AMB sang PRCAMB sang PRC Bộ chuyển đổi
AMB sang MAUDAMB sang MAUD Bộ chuyển đổi
AMB sang 8SVXAMB sang 8SVX Bộ chuyển đổi
AMB sang AUAMB sang AU Bộ chuyển đổi
AMB sang SNDAMB sang SND Bộ chuyển đổi
AMB sang SNDRAMB sang SNDR Bộ chuyển đổi
AMB sang SNDTAMB sang SNDT Bộ chuyển đổi
AMB sang AVRAMB sang AVR Bộ chuyển đổi
AMB sang CDDAAMB sang CDDA Bộ chuyển đổi
AMB sang CVSAMB sang CVS Bộ chuyển đổi
AMB sang CVSDAMB sang CVSD Bộ chuyển đổi
AMB sang CVUAMB sang CVU Bộ chuyển đổi
AMB sang DVMSAMB sang DVMS Bộ chuyển đổi
AMB sang VMSAMB sang VMS Bộ chuyển đổi
AMB sang FAPAMB sang FAP Bộ chuyển đổi
AMB sang PAFAMB sang PAF Bộ chuyển đổi
AMB sang FSSDAMB sang FSSD Bộ chuyển đổi
AMB sang SOUAMB sang SOU Bộ chuyển đổi
AMB sang GSRTAMB sang GSRT Bộ chuyển đổi
AMB sang GSMAMB sang GSM Bộ chuyển đổi
AMB sang HCOMAMB sang HCOM Bộ chuyển đổi
AMB sang HTKAMB sang HTK Bộ chuyển đổi
AMB sang IMAAMB sang IMA Bộ chuyển đổi
AMB sang IRCAMAMB sang IRCAM Bộ chuyển đổi
AMB sang SLNAMB sang SLN Bộ chuyển đổi
AMB sang SPHAMB sang SPH Bộ chuyển đổi
AMB sang NISTAMB sang NIST Bộ chuyển đổi
AMB sang SMPAMB sang SMP Bộ chuyển đổi
AMB sang TXWAMB sang TXW Bộ chuyển đổi
AMB sang VOCAMB sang VOC Bộ chuyển đổi
AMB sang VOXAMB sang VOX Bộ chuyển đổi
AMB sang W64AMB sang W64 Bộ chuyển đổi
AMB sang WVAMB sang WV Bộ chuyển đổi
AMB sang WVEAMB sang WVE Bộ chuyển đổi
AMB sang SD2AMB sang SD2 Bộ chuyển đổi

Chuyển đổi các định dạng khác sang định dạng AMB

Các định dạng Đổi
MP3 sang AMBMP3 sang AMB Bộ chuyển đổi
3GP sang AMB3GP sang AMB Bộ chuyển đổi
M4A sang AMBM4A sang AMB Bộ chuyển đổi
WAV sang AMBWAV sang AMB Bộ chuyển đổi
OGG sang AMBOGG sang AMB Bộ chuyển đổi
FLAC sang AMBFLAC sang AMB Bộ chuyển đổi
AMR sang AMBAMR sang AMB Bộ chuyển đổi
TOD sang AMBTOD sang AMB Bộ chuyển đổi
AVI sang AMBAVI sang AMB Bộ chuyển đổi
MP4 sang AMBMP4 sang AMB Bộ chuyển đổi
3G2 sang AMB3G2 sang AMB Bộ chuyển đổi
AAF sang AMBAAF sang AMB Bộ chuyển đổi
ASF sang AMBASF sang AMB Bộ chuyển đổi
AV1 sang AMBAV1 sang AMB Bộ chuyển đổi
AVCHD sang AMBAVCHD sang AMB Bộ chuyển đổi
CAVS sang AMBCAVS sang AMB Bộ chuyển đổi
DIVX sang AMBDIVX sang AMB Bộ chuyển đổi
DV sang AMBDV sang AMB Bộ chuyển đổi
F4V sang AMBF4V sang AMB Bộ chuyển đổi
FLV sang AMBFLV sang AMB Bộ chuyển đổi
HEVC sang AMBHEVC sang AMB Bộ chuyển đổi
M2TS sang AMBM2TS sang AMB Bộ chuyển đổi
M2V sang AMBM2V sang AMB Bộ chuyển đổi
M4V sang AMBM4V sang AMB Bộ chuyển đổi
MKV sang AMBMKV sang AMB Bộ chuyển đổi
MOD sang AMBMOD sang AMB Bộ chuyển đổi
MOV sang AMBMOV sang AMB Bộ chuyển đổi
MPEG sang AMBMPEG sang AMB Bộ chuyển đổi
MPEG-2 sang AMBMPEG-2 sang AMB Bộ chuyển đổi
MPG sang AMBMPG sang AMB Bộ chuyển đổi
MTS sang AMBMTS sang AMB Bộ chuyển đổi
MXF sang AMBMXF sang AMB Bộ chuyển đổi
OGV sang AMBOGV sang AMB Bộ chuyển đổi
RM sang AMBRM sang AMB Bộ chuyển đổi
RMVB sang AMBRMVB sang AMB Bộ chuyển đổi
SWF sang AMBSWF sang AMB Bộ chuyển đổi
TS sang AMBTS sang AMB Bộ chuyển đổi
VOB sang AMBVOB sang AMB Bộ chuyển đổi
WEBM sang AMBWEBM sang AMB Bộ chuyển đổi
WMV sang AMBWMV sang AMB Bộ chuyển đổi
WTV sang AMBWTV sang AMB Bộ chuyển đổi
XVID sang AMBXVID sang AMB Bộ chuyển đổi
8SVX sang AMB8SVX sang AMB Bộ chuyển đổi
AAC sang AMBAAC sang AMB Bộ chuyển đổi
AC3 sang AMBAC3 sang AMB Bộ chuyển đổi
AIFF sang AMBAIFF sang AMB Bộ chuyển đổi
APE sang AMBAPE sang AMB Bộ chuyển đổi
AU sang AMBAU sang AMB Bộ chuyển đổi
AVR sang AMBAVR sang AMB Bộ chuyển đổi
CAF sang AMBCAF sang AMB Bộ chuyển đổi
CDDA sang AMBCDDA sang AMB Bộ chuyển đổi
CVS sang AMBCVS sang AMB Bộ chuyển đổi
CVSD sang AMBCVSD sang AMB Bộ chuyển đổi
CVU sang AMBCVU sang AMB Bộ chuyển đổi
DSS sang AMBDSS sang AMB Bộ chuyển đổi
DTS sang AMBDTS sang AMB Bộ chuyển đổi
DVMS sang AMBDVMS sang AMB Bộ chuyển đổi
FAP sang AMBFAP sang AMB Bộ chuyển đổi
FSSD sang AMBFSSD sang AMB Bộ chuyển đổi
GSM sang AMBGSM sang AMB Bộ chuyển đổi
GSRT sang AMBGSRT sang AMB Bộ chuyển đổi
HCOM sang AMBHCOM sang AMB Bộ chuyển đổi
HTK sang AMBHTK sang AMB Bộ chuyển đổi
IMA sang AMBIMA sang AMB Bộ chuyển đổi
IRCAM sang AMBIRCAM sang AMB Bộ chuyển đổi
M4R sang AMBM4R sang AMB Bộ chuyển đổi
MAUD sang AMBMAUD sang AMB Bộ chuyển đổi
NIST sang AMBNIST sang AMB Bộ chuyển đổi
OPUS sang AMBOPUS sang AMB Bộ chuyển đổi
PAF sang AMBPAF sang AMB Bộ chuyển đổi
PRC sang AMBPRC sang AMB Bộ chuyển đổi
PVF sang AMBPVF sang AMB Bộ chuyển đổi
SD2 sang AMBSD2 sang AMB Bộ chuyển đổi
SHN sang AMBSHN sang AMB Bộ chuyển đổi
SLN sang AMBSLN sang AMB Bộ chuyển đổi
SMP sang AMBSMP sang AMB Bộ chuyển đổi
SND sang AMBSND sang AMB Bộ chuyển đổi
SNDR sang AMBSNDR sang AMB Bộ chuyển đổi
SNDT sang AMBSNDT sang AMB Bộ chuyển đổi
SOU sang AMBSOU sang AMB Bộ chuyển đổi
SPH sang AMBSPH sang AMB Bộ chuyển đổi
SPX sang AMBSPX sang AMB Bộ chuyển đổi
TAK sang AMBTAK sang AMB Bộ chuyển đổi
TTA sang AMBTTA sang AMB Bộ chuyển đổi
TXW sang AMBTXW sang AMB Bộ chuyển đổi
VMS sang AMBVMS sang AMB Bộ chuyển đổi
VOC sang AMBVOC sang AMB Bộ chuyển đổi
VOX sang AMBVOX sang AMB Bộ chuyển đổi
VQF sang AMBVQF sang AMB Bộ chuyển đổi
W64 sang AMBW64 sang AMB Bộ chuyển đổi
WMA sang AMBWMA sang AMB Bộ chuyển đổi
WV sang AMBWV sang AMB Bộ chuyển đổi
WVE sang AMBWVE sang AMB Bộ chuyển đổi
XA sang AMBXA sang AMB Bộ chuyển đổi

$0

24 Tiếng

$7.99

Ánh sáng

$6.99

Căn bản

$11.99

Vô hạn

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Xem trước mã QR điện thoại di động
Online Converter
Quét mã QR để mở trình chuyển đổi tập tin trong điện thoại của bạn
Thêm công cụ trực tuyến
Chọn một ngôn ngữ
Chọn một khu vực sẽ thay đổi ngôn ngữ trên OnlineConvert.com
Định dạng tìm kiếm

Tìm kiếm các loại tệp được hỗ trợ trên OnlineConvert.com

Quét tập tin tải về mã QR
Quét mã QR để tải xuống tệp của bạn ""