Tốc độ dòng chảy khối lượng

...
...

Môi giây

Miligram mỗi giây
1000000
Gram trên giây
1000
Kilôgam trên giây
1
Tấn trên giây
10-3
Ounce mỗi giây
35,27
Pound trên giây
2,2
Tấn ngắn trên giây
1,1×10-3
Tấn dài mỗi giây
9,84×10-4

Mỗi phút

Miligram mỗi phút
60000000
Gram mỗi phút
60000
Kilôgam mỗi phút
60
Tấn mỗi phút
0,06
Ounce mỗi phút
2116,44
Pound mỗi phút
132,28
Tấn ngắn mỗi phút
0,07
Tấn dài mỗi phút
0,06

Trên giờ

Miligram mỗi giờ
3600000000
Gram mỗi giờ
3600000
Kilôgam mỗi giờ
3600
Tấn mỗi giờ
3,6
Ounce mỗi giờ
126986,26
Pound mỗi giờ
7936,64
Tấn ngắn mỗi giờ
3,97
Tấn dài mỗi giờ
3,54

Mỗi ngày

Miligam mỗi ngày
86400000000
Gram mỗi ngày
86400000
Kilôgam mỗi ngày
86400
Tấn mỗi ngày
86,4
Ounce mỗi ngày
3047670,31
Pound mỗi ngày
190479,37
Tấn ngắn mỗi ngày
95,24
Tấn dài mỗi ngày
85,04

Mỗi năm

Miligram mỗi năm
3,16×1013
Gram mỗi năm
31557600000
Kilôgam mỗi năm
31557600
Tấn mỗi năm
31557,6
Ounce mỗi năm
1,11×109
Pound mỗi năm
69572589,96
Tấn ngắn mỗi năm
34786,29
Tấn dài mỗi năm
31059,2

$0

24 Tiếng

$7.99

Ánh sáng

$6.99

Căn bản

$11.99

Vô hạn

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Xem trước mã QR điện thoại di động
Online Converter
Quét mã QR để mở trình chuyển đổi tập tin trong điện thoại của bạn
Thêm công cụ trực tuyến
Chọn một ngôn ngữ
Chọn một khu vực sẽ thay đổi ngôn ngữ trên OnlineConvert.com
Định dạng tìm kiếm

Tìm kiếm các loại tệp được hỗ trợ trên OnlineConvert.com

Quét tập tin tải về mã QR
Quét mã QR để tải xuống tệp của bạn ""