Bộ chuyển đổi liều lượng tương đương

...
...

Sievert
1
Millisievert
1000
Microsievert
1000000

Người đàn ông tương đương RöNtgen
100
Millirem
100000

Chụp X quang nha khoa
200000
Liều lượng bức xạ nền cá nhân trung bình mỗi giờ
4347826,09
Độ nguy hiểm của lõi lò phản ứng sau thảm họa Chernobyl mỗi giờ
3,33×10-3

$0

24 Tiếng

$7.99

Ánh sáng

$6.99

Căn bản

$11.99

Vô hạn

$26.99

2 50
0MB 8GB
0MB 500 MB
1
Xem trước mã QR điện thoại di động
Online Converter
Quét mã QR để mở trình chuyển đổi tập tin trong điện thoại của bạn
Thêm công cụ trực tuyến
Chọn một ngôn ngữ
Chọn một khu vực sẽ thay đổi ngôn ngữ trên OnlineConvert.com
Định dạng tìm kiếm

Tìm kiếm các loại tệp được hỗ trợ trên OnlineConvert.com

Quét tập tin tải về mã QR
Quét mã QR để tải xuống tệp của bạn ""