Chuyển đổi các định dạng khác thành PFB!

PFB
PFB Bộ chuyển đổi
Định dạng này được phát triển để đơn giản hóa việc sử dụng phông chữ Type1 trong một số phần mềm. Nó 8 bit và do đó, nó nhanh chóng được xử lý bởi các chương trình và nó có cấu trúc nhỏ gọn. PFB chứa siêu dữ liệu bổ sung. Bên cạnh việc lưu trữ phông chữ hệ thống, một ví dụ điển hình về việc sử dụng nó là ứng dụng của nó trong AutoCAD để tạo các tệp phông có biên dịch.
Chuyển đổi các định dạng khác thành PFB!
Đăng kýĐăng kýĐăng ký
  • Đăng ký