Chuyển đổi các định dạng khác thành DFONT!

DFONT
DFONT Bộ chuyển đổi
Điều này đã được tạo ra cho hệ điều hành Mac OS X. Không giống như các phiên bản môi trường hoạt động cũ, phông chữ được lưu trữ trong luồng của tệp dữ liệu thay vì trong các luồng tài nguyên. Nó đã được sử dụng làm nơi chứa các phông chữ TrueType kể từ năm 2009 sau khi phát hành Mac OS X 10.6 và đang dần thay thế Bộ sưu tập TrueType.
Đăng kýĐăng kýĐăng ký
  • Đăng ký