Chuyển đổi HTMLZ sang định dạng khác!

HTMLZ
HTMLZ Bộ chuyển đổi
HTMLZ là một tệp sách điện tử được nén dưới dạng tệp ZIP. Tệp HTMLZ có thể chứa tệp HTML, văn bản, hình ảnh và tệp metadata.opf. Nó là một kho lưu trữ của Sách điện tử nơi mọi dữ liệu được nén. Thay vì các tệp CSS riêng biệt, mã CSS nội tuyến có thể được viết bằng các tệp HTML.
Chuyển đổi HTMLZ sang định dạng khác!
Đăng kýĐăng kýĐăng ký
  • Đăng ký