Chuyển đổi EPUB sang định dạng khác!

EPUB
EPUB Bộ chuyển đổi
EPUB là một định dạng xem tài liệu điện tử có thể hiển thị kỹ thuật số. EPUB sử dụng định dạng mở sử dụng định dạng XML. Một số trình đọc sách điện tử hỗ trợ các tệp EPUB. Trong định dạng này có các tiêu chuẩn mở khác nhau được sử dụng. Nó có thể xác định đánh dấu nội dung, cấu trúc và nén nội dung dưới dạng định dạng ebook.
Chuyển đổi EPUB sang định dạng khác!
Đăng kýĐăng kýĐăng ký
  • Đăng ký